top of page

Neurodiversity UK (NDUK) została założona w 2013 roku przez Ruth Magee i początkowo nosiła nazwę Comber Autism Support Group.

North Down & Ards uznano za obszar, w którym brakuje wsparcia dla rodziców i opiekunów, a Comber było idealnym wyborem zarówno na siedzibę główną, jak i witrynę sklepową.

W 2014 roku zmieniono nazwę organizacji charytatywnej, a zespół stopniowo powiększył się do siedmiu osób. Trzech naszych pracowników posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii ruchowej i szkoleń związanych z autyzmem.

​Stworzyliśmy otwarte i wspierające środowisko dla wszystkich, którzy przychodzą do organizacji charytatywnej.

Ruth otrzymuje nagrodę Mighty Women w 2022 roku

Ruth receiving the Mighty Women Award.2022

bottom of page