top of page
Wee Smarties
Wee Smarties Poster for NDUK

Tá an clár 6 seachtaine seo deartha do thuismitheoirí leanaí 2-4 bliana d’aois chun na scileanna a mhúineadh duit a theastaíonn chun an tús is fearr sa saol a sholáthar do do leanbh (leanaí) trí mhúineadh dóibh conas a gcuid mothúchán a bhainistiú, iad féin a iompar ar bhealaí atá sábháilte ach compordach. agus oiriúnach don chás, agus foghlaim conas a scileanna ollluail agus mínluaileacha a fheabhsú.

bottom of page